เครื่องจักร
อุตสาหกรรม

Assembly Machine

เรามีประสบการณ์และสามารถออกแบบเครื่องจักรเพื่อสำหรับงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนเกี่ยวกับยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ สิ้งที่ลูกค้าจะได้รับจากการออกแบบเฉพาะนอกจากเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว เครื่องจักรของเราจะช่วยลดข้อผิดพลาดจาการทำงานร่วมกับมนุษย์ และสามารถสร้างผลิตผลได้สูงขึ้นตามที่ต้องการอีกด้วย