เกี่ยวกับเรา
ยูเรกา ออโตเมชั่น

พันธกิจ

" ช่วยให้ลูกค้ามีกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่ม OEE ผ่านระบบ อัตโนมัติอัจฉริยะ "นายนรากร ราชพลสิทธิ์
Founder and Chief of designer

" ช่วยให้ลูกค้ามีกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่ม OEE ผ่านระบบ อัตโนมัติอัจฉริยะ "นายนรากร ราชพลสิทธิ์
Founder and Chief of designer

" ช่วยให้ลูกค้ามีกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่ม OEE ผ่านระบบ อัตโนมัติอัจฉริยะ "นายนรากร ราชพลสิทธิ์
Founder and Chief of designer

" ช่วยให้ลูกค้ามีกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่ม OEE ผ่านระบบ อัตโนมัติอัจฉริยะ "นายนรากร ราชพลสิทธิ์
Founder and Chief of designer

คณะผู้บริหาร

นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

Group CEO
081-625-3945
wichet@eurekaautomation.co.th

นายศิริชัย ชูดวง

MD Eureka design India Pvt Ltd.
089-810-8730
sirichai@eurekaautomation.co.th

นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล

MD Eureka Automation
081-988-6156
wasan.a@eurekaautomation.co.th