ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ

AS/RS

เราสามารถออกแบบระบบและสร้างคลังสินค้าชนิด AS/RS ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ และลดความผิดพลาดจากการใช้แรงงานคนเรามีผลิตภัณฑ์ Stacker Crane หลายรุ่นรองรับความต้องการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 5 ตัน รวมทั้งสามารถรองรับความสูงของการจัดเก็บได้มากกว่า 40 เมตร ด้วยคุณภาพยุโรป


ดาวน์โหลด แคตตาล็อก