01 AI

ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เราให้บริการด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร.
บริษัทยูเรกาออโตเมชั่นเราเป็นผู้นำในด้านบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ของไทยที่มีลูกค้านับพันราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกรที่ชำนาญการสามารถออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนดำเนินการ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการของเรา
01
02

เครื่องจักร

เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรพิเศษต่างๆ ที่ใช้กับกระบวนการผลิตทั้งที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
View Project
02
03

ระบบผลิตอัตโนมัติ

เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตเดิมของลูกค้าให้เป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเครื่องจักร,โรบอท,ระบบป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน.
03
04

ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ


เราสามารถออกแบบบูรณาการระบบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของการผลิตและระบบคลังสินค้า เพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยเรามี Product Partners ทั้งระบบ Robotic For Logistics และระบบ AS/RS ที่นานาประเทศให้การยอมรับและมีมาตรฐานสูง
1. หุ่นยนต์เพื่อการขนส่ง
ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เหมาะสำหรับอีคอมเมิร์ซผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีระบบเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ใช้งานง่ายในกระบวนการผลิตพื้นที่โลจิสติกส์และซุปเปอร์มาร์เก็ต
2.ระบบจัดเก็บและเรียกค้นอัตโนมัติ ASRS
เรามีจุดโหลดเครน ทั้งเดี่ยวและคู่ ด้วยความสูงไม่เกิน 40 เมตรเพื่อให้เหมาะกับคลังสินค้าในฝันของคุณ.
04

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

21.05.20

1. ในช่วง COVID-19 กำลังระบาดแพร่ไปทั่วโลก

หลาย ๆ ที่เริ่มมีความกังวลเรื่องเครื่องช่วยหายใจจะขาดแคลน มีการเสนอข่าวเรื่องบุคคลทำเครื่องช่วยหายใจแบบประหยัดกันหลากหลายทั่วโลกและขณะเดียวกัน..
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จํากัด

เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66(0)2-192-3737
โทรสาร : +66(0)2-192-3741-4

Eureka Design India Pvt. Ltd

Plot 107 Sector 6, IMT Manesar,
Haryana 122052, India

Tel : ++91 124 400 9973