01 AI

ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เราให้บริการด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร.
บริษัทยูเรกาออโตเมชั่นเราเป็นผู้นำในด้านบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ของไทยที่มีลูกค้านับพันราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกรที่ชำนาญการสามารถออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนดำเนินการ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการของเรา
01
02

เครื่องจักร

เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรพิเศษต่างๆ ที่ใช้กับกระบวนการผลิตทั้งที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
View Project
02
03

ระบบผลิตอัตโนมัติ

& AI SOLUTION

เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตเดิมของลูกค้าให้เป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเครื่องจักร,โรบอท,ระบบป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน.
03
04

ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ


เราสามารถออกแบบบูรณาการระบบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของการผลิตและระบบคลังสินค้า เพื่อให้ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยเรามี Product Partners ทั้งระบบ Robotic For Logistics และระบบ AS/RS ที่นานาประเทศให้การยอมรับและมีมาตรฐานสูง
1. หุ่นยนต์เพื่อการขนส่ง
ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เหมาะสำหรับอีคอมเมิร์ซผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีระบบเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ใช้งานง่ายในกระบวนการผลิตพื้นที่โลจิสติกส์และซุปเปอร์มาร์เก็ต
2.ระบบจัดเก็บและเรียกค้นอัตโนมัติ ASRS
เรามีจุดโหลดเครน ทั้งเดี่ยวและคู่ ด้วยความสูงไม่เกิน 40 เมตรเพื่อให้เหมาะกับคลังสินค้าในฝันของคุณ.
04

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

2.11.20

1. ก้าวไปด้วยกัน สู่โลกแห่งหุ่นยนต์

พิธีลงนามสัญญาการเป็นซิสเต็ม พาร์ทเนอร์ ระหว่าง บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด..
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จํากัด

เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66(0)2-192-3737
โทรสาร : +66(0)2-192-3741-4

Eureka Design India Pvt. Ltd

Plot 107 Sector 6, IMT Manesar,
Haryana 122052, India

Tel : ++91 124 400 9973